Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić serdecznie do udziału w:


 IX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
który odbędzie się w dniach 13-15 października 2016 roku.

 

 Tematem Kongresu jest:

„Interdyscyplinarna współpraca – przyszłość europejskiego modelu
funkcjonowania PRM (Physical and Rehabilitation Medicine)”.

 

                        Celem Kongresu jest przedstawienie i popularyzowanie zasad kompleksowej rehabilitacji prowadzonej przez interdyscyplinarny zespół, zgodnie z aktualnymi wytycznymi biopsychospołecznego modelu rehabilitacji.

 

                       Medycyna oparta na faktach, przypisująca pacjentów do poszczególnych jednostek chorobowych oraz szybko dokonujący się postęp medycyny sprawiają, że z pola widzenia znika osoba chora i jej potrzeby. Holistyczne podejście do pacjenta to umiejętność syntezy wszystkich danych medycznych i ocena przełożenia tej wiedzy na ograniczenia funkcjonalne chorych.

 

                      Współczesna rehabilitacja, nazywana na świecie PRM  Physical and Rehabilitation Medicine (medycyna fizykalna i rehabilitacja), stanowi podstawę nowoczesnych systemów ochrony zdrowia, w których mają być stosowane  skuteczne  interwencje,  podnoszące  jakość  życia niepełnosprawnych. Konieczność interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej współpracy, jak się dzisiaj wydaje, to jedyna skuteczna droga, dzięki której możliwe jest rozwiązanie wieloaspektowych problemów niepełnosprawnych oraz stworzenie efektywnego systemu biopsychospołecznego modelu rehabilitacji, mającego na celu poprawę w zakresie funkcji, struktur ciała oraz aktywności i uczestnictwa przy uwzględnieniu czynników w kontekście środowiska i osoby niepełnosprawnej.

 

                Mamy nadzieję, że IX Kongres PTReh stanie się interdyscyplinarnym forum wymiany wiedzy oraz doświadczeń. Zaplanowano cześć wykładową, warsztatową dyskusję okrągłego stołu oraz sesję studencką.

 

                    Na Kongres zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarki i wszystkich innych profesjonalistów zaangażowanych w proces rehabilitacji.

 

                        Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Życzymy Państwu owocnych obrad, ciekawych referatów oraz wypracowania nowych optymalnych rozwiązań, które staną się inspiracją do przyszłych działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnikom Kongresu przysługiwać będą punkty edukacyjne.

 

Do zobaczenia w Katowicach.

 

Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
                                         IX Międzynarodowego Kongresu PTReh
    dr hab. n. med. Jacek Durmała